Úvodní stránka > Aktuality > 24 hodin vojákem

24 hodin vojákem

17. a 18. května zažili školáci šesté třídy 1. základní školy z Jindřichova Hradce takové malé dobrodružství. V rámci programu POKOS (Příprava občanů k obraně státu) si vyzkoušeli jaké to je být 24 hodin vojákem.

 

Celá akce začala 17.5. v osm hodin ráno, kdy po nástupu v Žižkových kasárnách odjeli školáci a školačky na pěchotní střelnici Kunžak-Lomy, kde byli rozděleni do družstev a ubytovali se ve stanech. Pak začalo zaměstnání. Nejprve si prohlédli techniku a zbraně 44. lehkého motorizovaného praporu a odpověděli zástupci velitele praporu na několik „záludných“ kontrolních otázek. V tu chvíli žáci zjistili, že to nebude jenom legrace, a že jejich výkony budou vojáci bedlivě sledovat a hodnotit.

Dalším zaměstnáním byla zdravotní příprava, kde se žáci naučili ošetřovat drobná zranění, zastavit krvácení, nebo ošetřit zlomeniny. Následovala střelecká příprava, při které nestříleli z útočné pušky BREN 2, ale ze vzduchovek na padací terče.

 

O obědě proběhla branná soutěž družstev spojená právě se střelbou ze vzduchovek a překonáváním překážek, kterou připravili vojáci ze skupiny přípravy. Po soutěži následovalo zaměstnání z „Přežití v tísni“, při kterém se školáci naučili pracovat s mapou a buzolou, naučili se vybudovat nouzové přístřešky z ponča nebo celty a rozdělávat oheň za pomoci troudu a křesadla. Završením odpoledního zaměstnání bylo OPZHN (obrana proti zbraním hromadného ničení), kde se všichni školáci a školačky, pod vedením zástupce velitele čety chemické ochrany, naučili nasazovat ochrannou masku OM-90 a obléci si ochrannou pláštěnku JP-90 včetně přezůvek a rukavic. A na závěr provedli „překonání zamořeného terénu“.

 

Navečer bylo pro odlehčení připraveno opékání buřtů. Potom už jen osobní hygiena a noční klid.

 

V jednu hodinu v noci byl vyhlášen poplach a instruktoři si rozebralii jednotlivá družstva. Začala noční bojová hra při které žáci zúročili všechno co se přes den naučili. Na trase na ně čekalo přezkoušení ze zdravotní přípravy, topografie, „noční střelby“ a přezkoušení z OPZHN. A potom konečně zasloužený odpočinek.

 

Ráno ještě proběhla rozcvička pod vedením příslušníků průzkumného týmu, osobní hygiena, snídaně, vyklizení a úklid stanů a vyhodnocení celého zaměstnání.

 

Akce 24 hodin vojákem se u dětí i učitelského sboru setkala s velmi kladným ohlasem a pevně věříme, že se nejednalo o jedinou akci tohoto ražení, a že se mají do budoucna další školáci na co těšit.

Fotogalerie

Nahoru