Home page > Aktuality > Odborné cvičení našich chemiků

Odborné cvičení našich chemiků

V červnu proběhl v rámci vyvedení 44. lehkého motorizovaného praporu do Vojenského újezdu Doupov speciální výcvik čety chemické ochrany, který lze označit za unikátní.

 

F: V čem bylo cvičení jedinečné?

Š: Jedinečné bylo v tom, že se jednalo o komplexní výcvik, který měl prověřit připravenost čety chemické ochrany na ostrou akci. Zároveň to bylo vyvrcholením celoroční přípravy našich chemických specialistů.

F: Jak cvičení probíhalo a s jakým výsledkem?

Š: Součástí výcviku bylo radiační a chemické pozorování, průzkum zasažené oblasti, odběr vzorků a následná dekontaminace týmů. Všechny úkoly naši specialisté úspěšně splnili. Časové normy byly splněny na výtečnou, přičemž výcvik chemického průzkumu probíhal s dýchací technikou. Celý výcvik probíhal ve dne i v noci. Jsem ráda, že navzdory riziku, nedošlo ke zranění, ani poškození materiálu.

F: Co bylo cílem výcviku?

Š: Bylo to prohloubení a prověření schopnosti velení čety chemické ochrany (čcho). Dále bylo cílem prověřit velitele čcho v řízení chemických družstev. A v neposlední řadě prověřit součinnosti družstev radiačního a chemického průzkumu a rozvinutí a svinutí DM (dekontaminačního místa).

 

F: Bylo na výcviku něco nového?

Š: Chtěla bych zdůraznit nácvik samotného odběru vzorků. Ten často neprovádíme. Přesto byl odběrovým týmem velmi dobře zvládnut.

F: Co říci na závěr?

Š: Musím říci, že samotné cvičení bylo unikátní synchronizací a celkovou návazností veškerých procesů od pozorování, průzkumu budovy a odběru vzorků, až po samotnou dekontaminaci osob, materiálu i samotných vzorků.

Odborné náčelnice čcho npor. Hany Šlofové se ptal npor. Drahomír Frühbauer.

 

Fotogalerie

Nahoru