Úvodní stránka > Aktuality > Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Dne 12. ledna proběhla na našem praporu historicky první Tříkrálová sbírka v dějinách „kasáren na Vídeňské“, která byla uskutečněna ve spolupráci s Farní charitou Jindřichův Hradec.

Počáteční ostych, zejména ze strany koledníků, byl brzy překonán a děti i vojáci si nakonec odnesli nevšední zážitek.

Sbírka vynesla 3.804,-Kč.

 

Jak bude s těmito penězi naloženo?

V Jindřichově Hradci bylo celkem vybráno 74.285,- Kč a sbírka bude rozčleněna takto:

 

15% na projekty diecézní Charita

10% na pomoc v zahraničí

5% na celostátní projekty

5% na režii sbírky (odměny koledníkům, cukříky a kalendáře pro dárce)

65% pro místo, kde sbírka proběhla, tj. do Oblastních a Farních charit.

 

V Jindřichově Hradci z toho budou financovány tři sociální služby:

odborné sociální poradenství pro lidi v nouzi

noclehárna Sv. Antonína,

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

 

npor. Mgr. Drahomír FRÜHBAUER,

kaplan Duchovní služby AČR

Fotogalerie

Nahoru