Home page > O nás

O nás

Znak 44. lmopr44. lehký motorizovaný prapor "Generála Ereta" byl založen 1. 10. 2008 a je v míru i za války organizačně začleněn do struktury 4. brigády rychlého nasazení Pozemních sil AČR. Je předurčen k plnění úkolů v operacích na území ČR nebo mimo něj a to samostatně nebo v rámci uskupení.

 

Prvořadým úkolem 44. lehkého motorizovaného praporu "Generála Ereta" bylo po jeho vzniku v roce 2008 zejména naplnit jednotky odpovídajícím personálem, tento personál vycvičit na požadovanou úroveň a naplnit útvar potřebnou technikou a zbraněmi. Vojáci 44. lmopr museli zvládnout taktiku malých jednotek, boj z blízka, střeleckou přípravu a mnoho dalších vojenských dovedností. Protože je 44. lehký motorizovaný prapor předurčen pro boj v těžko přístupných oblastech a již od počátku se v horském terénu přesuny se zátěží na dlouhé vzdálenosti staly nedílnou součástí výcviku jednotek.

V roce 2012 se jeho příslušníci přeškolovali na nové typy techniky a zbraní - ať už šlo o kolová bojová vozidlapěchoty (KBVP) Pandur II či lehké obrněné vozidlo (LOV) Iveco. Obměněny byly i ruční zbraně. Příslušníci praporu se zúčastnili řady zahraničních misí v rámci PRT (Provinční rekonstrukční tým), OMLT (Operational Mentoring and Liaison Team - Operační výcvikový a styčný tým), MAT (Military Advisory Team - vojenský poradní tým), nebo EUTM Mali (European union training mission), protipirátské operace ATALANTA nebo SR B.A.F. (často byla jejich role klíčová). Zúčastnili se i řady zahraničních cvičení a v neposlední řadě se zapojovali i do komunitního života na Jindřichohradecku.

Bojový prapor 44.lmopr

 

 

 

 

Nahoru