Kontakty

V případě jakéhokoliv dotazu, nás můžete kontaktovat pomocí uvedených kotnaktů. Níže uvedená telefonní čísla začínající "937" při volání v rámci vojenské ústředny ALCATEL vytočte bez této předvolby.

Dozorčí útvaru: tel. 973 325 200

Sekretariát velitele: tel. 973 325 206

Kontakt na pověřeného tiskového pracovníka: tel. 973 325 208, mobil 725 042 845, e-mail valesj@army.cz

 

Poštovní adresa:

VÚ 6069

Vídeňská 169/II

Jindřichův Hradec

377 02