Insignie 44.lmopr

Znak praporu

Znak praporu

Na třešňově červeném, pětiúhelníkovém štítě s modro-žlutě (zlatě) polceným lemem jsou položeny dvě zkřížené pušky s nasazenými bodáky v přirozených barvách. Znak odkazuje barvou lemu na sídlo jednotky kde byla založena - tradiční posádkové město Jindřichův Hradec. Zkříženými puškami (symbolicky podobné československým Puškám vz. 24), barvou štítu - tradiční barvu pěchoty (třešově červená) odkazuje znak na tradice pěších jednotek československé armády.

 
Čestný název

8.května 2011 propůjčil prezident republiky našemu útvaru čestný název 44. lehký motorizovaný prapor "Generála Ereta" po významné osobnosti jindřichohradeckého Pěšího pluku 29, na jehož tradice 44. lmopr navazuje.

 

img_4774.jpg

Bojový prapor

Bojový prapor útvaru převzal z rukou prezidenta Václava Klause dne 28. 10. 2011 velitel 44. lehkého motorizovaného praporu pplk. Ing. Roman Náhončík v Praze na Vítkově. Bojový prapor obdržel 44. lehký motorizovaný prapor na základě rozkazu prezidenta republiky č. 5 ze dne 29.září 2011.

Má rozměr 100 x 100 cm. Na podkladě středně zelené barvy je umístěn znak útvaru. Z levé strany znaku je na praporu umístěn znak města Jindřichův Hradec a z pravé strany znaku je umístěn lipový lístek. Na druhé straně praporu je umístěn velký státní znak České republiky.

Žerď: dvoudílná, zdobená, dřevená, na vrcholu osazená hlavicí. Hlavice tvoří pomocný závěs vlastní zástavy a závěs pro prpůjčené stuhy. Dolní díl je hladký, na spodním konci s ochranným kovovým trnem. Oba díly jsou spojeny kovovým šroubem překrytým kroužkem ze žlutého kovu.

Pamětní odznak generála Josefa Ereta

Na jeho aversu je portrét brigádního generála Josefa Ereta, v horní části je vyraženo jeho motto "HLEDIŽ A DRŽ SE KAŽDÝ ŠIKU SVÉHO".

Na reversu je vyražen znak útvaru, pod kterým je pořadové číslo pamětního odznaku. Nahoře je umístěn text "44. LEHKÝ MOTORIZOVANÝ PRAPOR", dole "GENERÁLA JOSEFA ERETA".

Stuha pamětního odznaku má žluto-modré lemování odkazující k barvám města Jindřichova Hradce.

img_4813.png

Mince praporu

Na aversu je ve středu umístěn znak praporu, v horní části je vyražen název "44. LEHKÝ MOROTIZOVANÝ PRAPOR", v dolní části jeho anglický překlad: "44th LIGHT INFANTRY BATTALION". Nápisy jsou po obou stranách znaku odděleny snítkou lípy, kde každý ze tří lístků má jednu z barev trikolóry.

Na reversu je ve středu vyražen dvouocasý lev na pozadí státní vlajky, jak ji vojáci nosívají na polních uniformách. V horní části je nápis "ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY", v dolní části jeho anglický překlad "CZECH ARMED FORCES".

Mince je vyrobena jak se snítkou v trikolóře, tak v jednobarevné verzi. Povrchová úprava starobronz, průměr 40 mm. Pamětní mince je určena příslušníkům praporu a dále k propagaci, zejména při mezinárodní spolupráci.

Nůž Javelin

Nůž Javelin je určený pouze pro příslušníky 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce, vznikl z iniciativy velení praporu a spolupráce s příslušníky této jednotky. Předlohou k noži se stal již zavedený nůž Finger používaný u 2. motorizované roty. Vývoj nože začal v červenci roku 2021 a po testech a drobných úpravách byla v roce 2022 zahájena sériová výroba firmou Mikov, s. r. o., která se také podílela na jeho vývoji.

Nůž Javelin je mimo primární použití v nejrůznějších bojových situacích také nositelem symboliky praporu. Nůž se stává nedílnou součástí tradic praporu a jeho použití je tak omezeno pouze na kmenové příslušníky jednotky, nebo ty, kterým se velení praporu rozhodne nůž vyrobit.

Název nože je odvozen od odlehčovacích drážek, které svým tvarem a náznakem prodloužení linie připomínají tvar hrotu oštěpu (angl. Javelin). Kruh (kolo) v patici nože mimo své pracovní použití odkazuje na veškerá vozidla, která prapor používá.

Nůž má čepel vyrobenou z oceli Böhler N690, která patří mezi významné nožířské ocele s velkou řezivostí a odolností proti poškození i korozi. Garantovaná tvrdost je 57-60 HRc, délka čepele: 150 mm, celková délka nože: 298 mm. Držadlo je tvořeno z materiálu G-10 černé barvy. Každý nůž je vyroben s vysokým podílem ruční práce, prochází individuální kontrolou a má své vlastní sériové číslo nože.