Základní informace pro nově příchozí k 4. brigádě rychlého nasazení

V den a čas uvedeném na Vašem určovacím lístku se dostavte ustrojeni v oděvu vz. 95 ke vstupu do vojenského útvaru 6069 a dbejte pokynů dozorčího vchodu.

  • Vídeňská 169, Jindřichův Hradec, 377 01

  • GPS: 49.1387933N, 15.0088430E
  • MGRS: 33UWQ00644288

Počítejte s následující pracovní dobou: Po-Čt 07:00-16:00, Pá 07:00-13:30. Každý den máte 30 minutovou pauzu na oběd. První den příchodu k útvaru strava vlastní a lze si zařídit stravování v jídelně na další dny.

Pokud přijedete automobilem, zaparkujte v okolí kasáren mimo travnaté plochy, např. na Parkovišti Jáchymova ul., Zborovské ul., U Nemocnice, případně Kasárenská nebo Dělnická ul. Po prvním dni Vám bude umožněno parkovat v areálu kasáren.

Co s sebou?

  • Určovací lístek;
  • Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Pokud budete potřebovat ubytování: Zaregistrujte se na rezervačním systému správy vojenských ubytoven přes webové stránky Armádní Servisní.

V případě naléhavých dotazů kontaktujte personální oddělení VÚ 6069: +420 604 975 796, +420 720 980 635.