15 let 44. lehkého motorizovaného praporu: 2008 – 2023

bojový prapor a čestná stráž
  • 13.10.2023
  • Jan Valeš

Pozvanými hosty byli poslanec, místopředseda poslanecké sněmovny, inženýr Jan Bartošek, senátor inženýr Jaroslav Chalupský, starosta města Jindřichův Hradec pan magistr inženýr Michal Kozár a zástupci policie České republiky. Pozvání přijali všichni čtyři dosavadní velitele praporu: generálmajor Roman Náhončík, brigádní generál Jan Štěpánek, plukovník ve výslužbě Igor Jašek a plukovník generálního štábu Milan Zvirinský.

Na nástupu byly uděleny Medaile za službu v ozbrojených silách ČR. Dále byly uděleny Medaile Mnohonárodnostní bojové skupiny Slovensko. Nakonec byly uděleny Pamětní odznaky gen. Josefa Ereta, které předali příbuzní pana generála Ereta, paní inženýrka Jitka Fastová a pan doktor Pavel Eret.

Na nástupišti stála dvě Lehká obrněná vozidla IVECO, nákladní automobil Tatra T 815-7 a vyprošťovací vozidlo Tatra T 815-7-D, zvané „Mamut“. Pak přijela další vozidla v pořadí, v jakém na prapor poprvé přišla:

  • Land Rover Defender 110 ST, zvané „Plachťák“
  • Land Rover Defender Millitary A2, zvané „HardTop“
  • Nákladní automobil Tatra T-810 6x6
  • Lehké obrněné vozidlo IVECO
  • Kolové bojové vozidlo Pandur
  • Osobní automobil Toyota Hilux
  • Chemické obrněné vozidlo IVECO

Kaplan poděkoval Pánu Bohu a poprosil Ho: „Prosíme o dar moudrosti, abychom byli pohotoví k naslouchání a nebáli jsme se rozhodnout pro dobro. Prosíme o dar síly, abychom nespoléhali pouze na své schopnosti, ale důvěřovali v pomoc, jež pochází od Tebe.“

Připomněli jsme si ty, kdo zemřeli ve službě - 36 vojáků Armády ČR, kteří zemřeli při plnění služebních povinností od roku 1990. Někteří z nich patřili tak jako my ke 4. brigádě rychlého nasazení. Pamatujeme také na ty, kdo sloužili u tohoto praporu, když zemřeli v důsledku nehody nebo nemoci. Jejich památku jsme uctili minutou ticha. Po státní hymně byl dán povel k odnesení bojového praporu.