75 výročí výsadku STAS - Heřmaneč

img_4046.jpg
  • 2.3.2020
  • Jiří Vild

PRO PRAVDU
PRO SVOBODU
PRO LIDSKOST

img_4046.jpg

ano, tyto slova jsou vytesány na pomníku v Heřmanči.

Během druhé světové války se Heřmanečtí občané nesmířili s okupací. Organizace obrany národa zde měla 14 členů. V usedlosti č.p. 31, u rolníka Josefa Tůmy v únoru 1945 přebývali českoslovenští parašutisté, kde mezi obcemi Heřmaneč a Radlice byla ze SSSR vysazena skupina STAS, skupina hloubkového průzkumu v prostoru Českomoravské vysočiny. Jejími členy byli Štefan Bandur, Jan Velík a Emil Šimko.

Protože seskok byl proveden oběma dveřmi z Dakoty při jednom průletu, rozptyl na ploše dovolil i v noci soustředění skupiny a nalezení zásobníku. Z něho si výsadkáři odebrali část potravin a zásobník zakopali. Za svítání se vydali na cestu do operačního prostoru. Cestou se vyptávali osamělých chodců a na samotách na cestu i poměry. Vydávali se za slovenské dělníky, prchající z nucených prací v Německu. Všude se jim dostávalo informací i pomoci. Spolehlivým zdrojem zpráv se stali lesníci, kteří je též doporučovali svým kolegům na trase pochodu, informovali o přítomnosti partyzánů, sovětských zajatců i německých jednotek. Směřovali k Jihlavě, kterou obešli ze západu a dále k jezeru Velké Dářko a ke Žd'áru nad Sázavou, kde narazila na sovětskou skupinu NKVD VPERJOD, vedenou mjr. Melničukem. Šlo o řídící skupinu, která kontrolovala okolní zpravodajské skupiny PROMIN, ZAREVO, KIROV i KOZINA. Protože STAS neměla žádných dokladů o své příslušnosti a původu, musela nadále působit a hlavně vysílat pod kontrolou Melničuka. Prostřednictvím hajného Uhra se podařilo navázat styk s Albertem Sedlákem ze Žd'áru nad Sázavou. Stal se později hlavním pomocníkem, ubytovatelem a zpravodajem, s jehož pomocí byli získáni další informátoři a radista s vysílací stanicí umístěn ve Svratce u Bedřicha Jirouše. V tomto prostoru STAS unikala úspěšně též německým protipartyzánským výpravám a setrvala až do závěrečných dnů války, kdy zadržela 3. května 1945 příslušníky skupiny CALCIUM, kteří se na příkaz svého velitele přesunovali z Luže u Košumberka na Vysočinu, aby zde pomohli zajistit spojení v předpokládaném povstání. Z příkazu GRU se 5. května 1945 skupina STAS přesunula do Bratislavy, odtud do Trnlinku u Modré, kde byla rozformována.

Fotogalerie