Komplexní polní výcvik 6. – 17. 2. 2023

bojová hra
  • 21.2.2023
  • Jan Valeš

Prakticky celý prapor vyjel na dva týdny do výcvikového prostoru Boletice.

Nadpisy vojenským jazykem formulují hlavní úkoly tohoto cvičení. Doprovodný text běžným jazykem popisuje, co jsme dělali.

Zdokonalovací výcvik jednotek praporu na úrovni četa se zaměřením na střeleckou přípravu

Na naší střelnici v Lomech u Kunžaku je možné střílet jen z ručních zbraní a na velmi omezenou vzdálenost. To v Boletickém vojenském prostoru je možné cvičit střelbu i ze zbraní osazených na vozidlech IVECO a na vzdálenost mnoha set metrů.

Instruktoři postavili hned několik stanovišť, aby se netvořily fronty. Např. postup dvojice vojáků vpřed v kontaktu s nepřítelem, vyzbrojených puškou a granátometem, takže šlo o spolupráci obou vojáků a používání obou zbraní. Nebo střelba z pušky v různých pozicích drobnými průhledy v obitém dřevěném lešení – vleže na boku, natažený na špičkách, schoulený v rohu u země. V průběhu cvičení se ke slovu dostaly všechny typy zbraní.

Únor je také ideální měsíc pro nácvik střelby po tmě. Díky tomu, že se brzy stmívá, je možné cvičit řadu hodin a nejít spát příliš dlouho po půlnoci. Co vše noční střelba obnáší? Je toho překvapivě hodně. Začíná to při balení batohu – nezapomenout na baterky do přístrojů, nejlépe i náhradní kus. Pak přijde na řadu základní kontrola, zda je zbraň opravdu bezpečná – do komory hlavně se nemůžete podívat, je třeba tam sáhnout prstem, takže potřebujete zbraň držet jiným způsobem a hlídat si, aby vám pružina závěru nezranila malíček či ukazovák. Podobný problém nastává, když se chcete ujistit, že zbraň je nabitá. A pak to přijde – používání přístrojů nočního vidění. Těch odlišností je více, od toho, že přes den cvičíme střelbu s oběma očima otevřenýma, zatímco v noci je přístroj na noční vidění jen na jedno oko, až po případ, že se rozhodneme posvítit si na domíření baterkou a tudíž je třeba jednou rukou obsluhovat svítilnu a svítit co nejméně.

První týden s námi cvičila motorizovaná rota Aktivní zálohy. Jejich střelecká příprava probíhala stejně jako u profesionálů. Druhý týden s námi cvičila minometná rota Aktivní zálohy. Přes den poskytovali minometnou podporu profesionálům z 2. roty, kteří cvičili útok. Po setmění přišla řada na noční střelby z minometů.

Bojová hra družstev za účelem porovnání úrovně vycvičenosti průřezem celého praporu

Nepodařilo se mi zjistit, kdy naposledy byla bojová hra součástí praporního cvičení, rozhodně je to první bojová hra po řadě let. Díky patří pracovníkům štábu, kteří měli odvahu zkusit něco nového, ač byla příprava pracná.
Bojovka trvala tři dny a sestávala z 19 stanovišť. Rozhodně byla hodna svého jména „bojová hra“, vždyť zahrnovala od práce s mapou, poskytnutí první pomoci, používání vysílaček nebo znalostního kvízu přes člunkový běh a slaňování skal až po reakci na přepad nebo nastřelení od nepřátel, navádění dělostřelecké palby nebo zapojování či odblokování min. Počasí vyšlo skvěle – nesněžilo a sníh, který už v krajině ležel, nebyl mokrý díky tomu, že i v odpoledních hodinách mrzlo. Soutěžící nocovali přímo na trati.

Na posledních třech stanovištích se vojáci měli osvědčit v dynamické střelbě, která spojuje běh nebo jiný pohyb se střelbou z útočné pušky i pistole. Například jedno stanoviště se jmenovalo Hvězda. Představte si znamínko plus o rozměrech 15 x 15 metrů – ve všech čtyřech rozích leží pneumatika, pátá pneumatika je umístěna na středu. Voják začíná uprostřed, jednou nohou stojí v pneumatice a vystřelí na cíl. Pak postupně utíká k ostatním pneumatikám, odkud s nohou v pneumatice střílí vždy jednou ranou na cíl. Po každé ráně z krajní pneumatiky následuje výstřel od té středové, celkem 9 ran. To celé jednou z pistole, podruhé z pušky. Měří se mu čas a počet zásahů. Zní to jednoduše! Však si to každý může zkusit třeba jen šiškami se trefovat do stromu.
Účastnilo se 13 družstev. Bojovou hru vyhrálo družstvo průzkumné čety, na 2. místě se umístilo družstvo Vran (3. motorizovaná rota), na 3. místě družstvo Vlků (3. motorizovaná rota).

Výcvik ve vyžádání bojové podpory dělostřelectva

Loni se změnila pravidla, podle kterých mohou i naši vojáci vyžádat dělostřeleckou podporu. Je to jedna z lekcí, kterou se Armáda ČR naučila z bojů na východě Ukrajiny.

Dělostřelci z Jinců nás přijeli učit, jak se to dělá. A v rámci bojové hry si z toho štáb vojáky rovnou vyzkoušel.

Zabezpečit stáž příslušníků UO a Čestné stráže

V průběhu cvičení vykonalo stáž 6 studentů Univerzity obrany, budoucí důstojníci. Pro některé to byla první stáž v průběhu jejich studia. Bylo vidět, že leccos zažívají poprvé. Věříme, že si mnohé vyzkoušeli a naučili se.

K bojovým rotám se také připojila skupina příslušníků Čestné stráže z Posádkového velitelství Praha. Naši instruktoři pro ně zajišťovali výcvik v bojových drilech a taktice.

Začlenit nováčky

Co pár měsíců přicházejí na náš prapor nováčci. Někteří jsou nově v Armádě ČR, přichází z Kurzu základní přípravy ve Vyškově. Jiní jsou nově na 4. brigádě rychlého nasazení. Dvoutýdenní zimní cvičení přináší nováčkům řadu výzev. Zkušenější kolegové jim ještě v Jindřichově Hradci pomohou se sbalit a na nic nezapomenout. Je to ideální příležitost zapadnout do kolektivu, poznat se vzájemně v zátěžových situacích – a že jich bylo dost!