Změna barvy baretu u 4. brigády rychlého nasazení

  • 2.2.2023
  • Jan Valeš

Tam, kde jiní nestačí

Naše brigáda, 4. brigáda rychlého nasazení, vznikla v roce 1994. Motto „Tam, kde jiní nestačí“, které nás provází, není a nikdy nebylo směřováno navenek jako projev neúcty, pýchy a arogance k ostatním. Vždy směřovalo dovnitř do našich řad. Je motivací ke zvládnutí i těch nejnáročnějších úkolů a současně nás vede k respektu k našim předchůdcům - Obraně národa, odbojové skupině z 2. světové války, jejíž čestný název neseme, a která se postavila největšímu ohrožení existence republiky, nacistickému Německu. Jsme-li nositeli jejich odkazu, nemůžeme a ani nechceme být průměrní. Vždy nám byli vzorem ti nejlepší a dosahovali jsme na nejvyšší mety. Obstáli jsme při náročném výcviku, při plnění nevojenských úkolů i v průběhu vojenských misí na třech kontinentech.

Červený a khali baret

Červený baret, který jsme po 29 let vnímali jako ukazatel naší výjimečnosti, z nikoho lepšího vojáka nedělá. Je to vnější znak, který nemá vliv na skutečné dovednosti.  Zdroj naší hrdosti a výjimečnosti je v nás. Jsou to naše schopnosti. Je to náš přístup a odhodlání. Tedy naše vnitřní motivy k výkonu naší profese, které nemůže změnit ani barva baretu. Nařízením velitele Pozemních sil dojde u 4.brn ke změně barvy baretu, a to z tmavě červené na khaki. Tato změna proběhne symbolicky při nástupu k 29. výročí vzniku 4.brn koncem června  tohoto roku. Khaki baret není v naší armádě novinkou. Jeho barva navazuje na tradici československých vojáků bojujících za druhé světové války na západní i východní frontě a na středním východě. Jedná se o velmi silný historický symbol. 

Změníme barvu baretu, ale svůj přístup nikoli. To, co umíme a dokážeme, jsme si zasloužili tvrdým výcvikem, nasazením a především svým odhodláním vydržet a nepolevit. Pro nás se nic nemění, budeme nadále dosahovat nejvyšších cílů a určovat směr. Jsme 4. brigáda rychlého nasazení „Obrany národa“. Tam, kde jiní nestačí!